BOŞANMA VE AİLE HUKUKU

Bursa boşanma avukatı faaliyetlerini yürüten büromuz tarafından boşanma davalarının açılması, takibi yapılır ve boşanma sürecinde gereken hukuki danışmanlık müvekkillerimize sağlanır. Müvekkillerimizin şartlarına göre çekişmeli boşanma davası veya anlaşmalı boşanma davalarından hangisinin açılması gerektiğine karar verilir.

Tarafların evlilik süresi, boşanma sebepleri, ortak hayatın ne şekilde sarsıldığı, delil durumu, nafaka, velayet ve ortak edinilen mallarla ilgili anlaşma durumlarına göre dava türünün taraflara uygunluğu belirlenir. Anlaşmalı boşanma dava protokolleri hazırlanarak istinaf  yargılamasının sonuna kadar takip edilir.

Bursa boşanma avukatı olarak boşanma davasıyla beraber maddi- manevi tazminat davası, nafaka davası, ziynet alacağı davası, velayet davası ve mal paylaşımı davası da somut olayın gereklerine göre ihtiyaca göre açmaktayız.

Her evlilik kendine özgüdür. Her evlilikte birliği temelinden sarsan olgular farklılık göstermektedir. Aynı şekilde tarafların kültürleri, kök aile yapıları, birliği sarsan vakıalar ile evlilik içerisinde edinilen mallar farklıdır. İş bu sebeplerle Bursa boşanma avukatı olarak müvekkillerimizin kendine özgü evliliklerindeki tüm hususları inceleyerek dava dilekçesi oluştururuz. Müvekkilimizin bu evliliği bitirmekteki yararlarını dikkate alırız.

Yine aynı şekilde müvekkillerimizin ihtiyaçları, somut vakıalar ve evlilik içerisinde edinilen mallar dikkate alınarak hangi tür mal paylaşımı davası açılacağına karar verilir. Bu davalardan bazıları mal rejiminden kaynaklanan katılma payı alacağı davası, katkı payı alacağı davası, değer artış payı alacağı davası, eklenecek değer alacağı davası, evlilik içerisinde diğer eşin katılma payını azaltma kastıyla yapılan devirlerden kaynaklanan alacak davalarıdır.

Bursa boşanma avukatı olarak büromuz tarafından mal rejimi sözleşmeleri de hazırlanır ve çiftlere mal rejimi ile ilgili danışmanlık verilir. 6284 Sayılı Kanun’ a göre gereken uzaklaştırma veya koruma tedbirleri ivedilikle alınır. Nafakanın arttırılması davası, soy bağının kurulması davası, nesebin reddi davası, tanıma ve babalık davaları da büromuzca yürütülür.

Aile hukuku ile ilgili tüm sorularınız hakkında bilgi almak için Bursa Boşanma Avukatı Ümit Çelebi ile çalışmanızı öneririz.