ŞİRKETLER VE TİCARİ HUKUKU

Şirket avukatı, şirketin kuruluş aşamasında, şirketin sermayesinin arttırılması vb. Ticaret Hukuku’ndan kaynaklanan ve şirketleri ilgilendiren konuları kapsayan hukuki danışmanlık hizmetidir. Şirket avukatı aynı zamanda şirketin işçilere karşı haklarını koruyan kişidir.

Ticaret Hukuku, özel hukuk dallarından bir tanesi olmasının yanında bilgi ve tecrübe gereksinimin maksimum seviyede gerektiği alanlardan bir tanesidir. Ticaret Hukuku’nun en önemli konu başlıklarından bir tanesi de Şirketler Hukuku başlığıdır. Şirketin tanımı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yani şirketlerin ham hali adi ortaklıktır.

Sözleşmeler, iki tarafın karşılıklı uygun irade beyanı ile oluşan anlaşmalardır. Ancak her ne kadar şirket sözleşmesi, sözleşme olarak geçse de Türk Borçlar hukukundan tamamıyla farklıdır. Türk Borçlar Kanunu’ndaki sözleşmeler de genellikle bir taraflar borçlu ve alacaklıdır. Ancak şirket sözleşmesinde alacak ve borçlu yoktur. Birbiri ile uyuşan irade beyanları vardır.

Şirketler birden fazla ayrıma tabi tutulsa da en önemli ayrım şirketin Affectio Societatis unsurunun ne kadar yüksek olduğudur. Affectio Societatis unsurunun Türkçe karşılığı ise faal ortak katılımdır. Yani kısaca şirket ortaklarının şirket işlerinde faal katılımı fazla ise genellikle bu şirket şahıs şirketidir.

Şirketlerde her ne kadar hukuki destek alınması bir zorunluluk arz etmese de Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen esas sermayenin 5 katı bulunan anonim şirketlerde avukatın bulunması zorunluluk arz etmektedir.