İCRA HUKUKU

Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini

Ticari ve  şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi

İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması

Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması

İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması