TAZMİNAT HUKUKU

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri
Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, rekabet hukuku kapsamında uğranılan zararların tazmini
Uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak her tür maddi-manevi tazminat davalarında temsil